Αρχική

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι μία σύγχρονη εταιρία παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που έχουν συνάφεια και σχέση με τον αγροδιατροφικό χώρο και το ευρύτερο περιβάλλον του. Αποτελεί μια από τις πλέον εξειδικευμένες σήμερα εταιρίες συμβούλων, προσφέροντας σε όλη την Ελληνική περιφέρεια, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως: Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Πρωτογενούς, Δευτερογενούς & Τριτογενούς Τομέα, Εκπόνηση Σχεδίων Αναγνώρισης & Επιχειρησιακών Σχεδίων Ομάδων Παραγωγών, Ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας Πρωτογενούς & Δευτερογενούς Παραγωγής, Ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας Πρωτογενούς & Δευτερογενούς Παραγωγής των Τροφίμων, Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Τομείς δραστηριότητας

 • Σχεδιασμός, Υποβολή, Παρακολούθηση, Διαχείριση και Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του πρωτογενούς και δευτερογενούς αγροδιατροφικού τομέα, στα πλαίσια Αναπτυξιακών Νόμων και Κοινοτικών ή Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών, παρακολούθηση και υλοποίηση Σχεδίων Αναγνώρισης & Επιχειρησιακών Σχεδίων Ομάδων Παραγωγών.
 • Εφαρμογές προώθησης προϊόντων του αγροπεριβαλλοντικού τομέα και του τομέα των τροφίμων με τη συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς κλαδικές εκθέσεις, και τη διοργάνωση ημερίδων, προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών, παράλληλων εκδηλώσεων και συνεδρίων.
 • Διεξαγωγή εργασιών Σχεδιασμού, Ανάπτυξης, και Εγκαθίδρυσης εξειδικευμένων ιδιωτικών ή εθνικών προτύπων και πρωτοκόλλων Καλλιεργειών και Αγροτικών Προϊόντων.
 • Εφαρμογές πρωτοκόλλων ορθής γεωργικής πρακτικής GLOBALGAP, TNC, QS, IFA, SQF 1000.
 • Εφαρμογές συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή AGRO2-1, 2-2.
 • Εφαρμογές συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων ISO 22000, BRC, IFS, SQF2000, FSSC 22000.
 • Εφαρμογές προδιαγραφής ιχνηλασιμότητας στη αγροδιατροφική αλυσίδα ISO 22005.
 • Εφαρμογές συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001.
 • Εφαρμογές συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, EMAS.
 • Εφαρμογές συστημάτων διαχείρισης διασφάλισης της ποιότητας χοιρινού κρέατος AGRO3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5.
 • Εφαρμογές προαιρετικής επισήμανσης βοείου κρέατος ποιότητας AGRO5-1.
 • Εφαρμογές συστημάτων διαχείρισης για τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας AGRO 4.
 • Εφαρμογές του κανονισμού περί μη χρήσης γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων (GMO Free) και της προδιαγραφής για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες τροφές AGRO7.
 • Εφαρμογές συστημάτων διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001.
 • Εφαρμογές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL) σε προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας.
 • Εφαρμογές βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
 • Διεξαγωγή Έρευνας Αγοράς και Σχεδιασμός marketing.
 • Προστασία αγροτικού περιβάλλοντος - Διαχείριση αγροοικοσυστημάτων.
 • Συνεχής πληροφόρηση και διοργάνωση σεμιναρίων σε θέματα εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης, ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής (ICM), ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM), ορθής βιομηχανικής πρακτικής (GMP), ορθής υγιεινής πρακτικής (GHP) , εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας τροφίμων.

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε."

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία έχοντας εξασφαλίσει προνομιακή πρόσβαση στις υπηρεσίες Gaiasense και τις υποδομές ευφυούς γεωργίας, έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός εθνικής εμβέλειας δικτύου συνεργατών, ικανών να παρέχουν τις υπηρεσίες της εταιρείας σε τρίτους.

https://agrotomi.gr/

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι μέλος στους παρακάτω συνδέσμους / επιμελητήρια:
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.