ΝΕΑ/ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Κατηγορία : ΝΕΑ

Στα πλαίσια του προγράμματος «Πιστοποιημένης παραγωγής FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις στους παραγωγούς...

Κατηγορία : ΝΕΑ

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τα Θρακικά Εκκοκιστήρια και ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer υλοποιούν το πρόγραμμα «Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» ("Certified Sustainable...

Κατηγορία : ΝΕΑ

Το καινοτόμο πρόγραμμα «Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» της Bayer συνεχίζει δυναμικά τη δεύτερη χρονιά υλοποίησής του.nόπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας οι μέχρι...

Κατηγορία : ΝΕΑ

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει ως Τεχνικός Σύμβουλος στο πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε η Bayer CropScience από τον Απρίλιο του 2015, που έχει αντικείμενο την εθελοντική πιστοποίηση παραγωγών βάμβακος...

Κατηγορία : ΝΕΑ

Στις 9/12/2014 ανακοινώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι άνοιξε και είναι διαθέσιμο στους φορείς υλοποίησης (ΔΑΟΚ) το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τη διαδικασία πληρωμών του μέτρου 214 «...

Κατηγορία : ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσίευση της Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...